top of page

แก้ไขล่าสุด 19 มิถุนายน 2564

ระเบียบในการเข้าพัก

 • ห้ามนำสัตว์เข้ามาในอาคาร หากพบเห็นถ้าน่ารักจะโดนยึด ถ้าไม่น่ารักจะปรับครั้งละ 1,000 บาท และ”ผู้เช่า”ต้องนำออกจากอาคารทันที

 • หากไม่ใช้ผ้ากันเปื้อน ไม่ปูผ้าปูที่นอน ทำที่นอนสกปรก ต้องซื้อที่นอนกลับไปในราคาผืนละ 3000 บาท

 • ผู้เช่าต้องคืนเฟอร์นิเจอร์ในสภาพเดิม ห้ามเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้ให้แดด/ฝนสาดเข้ามาในห้อง จน ผ้าม่าน เก้าอี้ หรือโต๊ะ ชั้นวางของ เสียหาย ปรับ 2000-5000 บาท

 • ห้ามส่งเสียงดัง ส่งกลิ่นรบกวน หากฝ่าฝืนปรับครั้งละ 1,000 บาท

 • ห้ามจุดไฟ ใช้เตาแก๊ส เตาถ่าน หากฝ่าฝืนปรับครั้งละ 1,000 บาท

 • ห้ามลักขโมย และ/หรือทำลายทรัพย์สินของอาคาร หากฝ่าฝืน ปรับตามที่”ผู้เช่าเห็นสมควร”และดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด

 • ห้ามต่อเติม ดัดแปลงห้องโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับใช้งานภายในห้องเท่านั้น ห้ามนำไปวางที่ระเบียงเพราะจะเสียหายจากแดดและฝน หากเกิดความเสียหาย ปรับ 2000-5000 บาท

 • ห้ามเจาะผนังห้อง หรือติดสติ๊กเกอร์ บนผนัง ประตู ตู้ กระจก หรือเฟอร์นิเจอร์ใดๆเพราะทำให้ผิววัสดุเสียหาย ฝ่าฝืนปรับจุดละ 100 บาท

 • ใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์ของผู้เช่าเท่านั้น ห้ามใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาจากมิเตอร์ของผู้เช่า

 • ห้ามต่อท่อน้ำ สายไฟออกภายนอกห้องโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • ห้ามวางสิ่งของเช่น รองเท้า ภายนอกห้อง

 • ห้ามติด/วางป้ายนอกเขตห้องของผู้เช่าโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • ห้ามนำสิ่งของหรือป้ายไปวางบริเวณที่จอดรถ

 • ห้ามนำห้องไปให้เช่าช่วงต่อ

 • ผู้ให้เช่าบริการที่จอดรถโดยไม่คิดค่าบริการในพื้นที่ที่จัดไว้ให้อย่างจำกัด โดยไม่ได้สัญญาว่าจะสามารถจัดที่จอดรถให้เพียงพอสำหรับทุกคนและไม่ได้เป็นการรับฝากรถ “ผู้ให้เช่า”ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายต่อทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นได้ “ผู้เช่า”ไม่มีสิทธิกำหนดที่จอดประจำหรือจองที่จอด

 • “ผู้ให้เช่า”ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายต่อทรัพย์สินของ”ผู้เช่า”ที่อาจเกิดขึ้นได้

 • ห้ามติด/วางป้ายนอกเขตห้องของผู้เช่าโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • ห้ามนำสิ่งของหรือป้ายไปวางบริเวณที่จอดรถ

 • ห้ามนำห้องไปให้เช่าช่วงต่อ

 • ผู้ให้เช่าบริการที่จอดรถโดยไม่คิดค่าบริการในพื้นที่ที่จัดไว้ให้อย่างจำกัด โดยไม่ได้สัญญาว่าจะสามารถจัดที่จอดรถให้เพียงพอสำหรับทุกคนและไม่ได้เป็นการรับฝากรถ “ผู้ให้เช่า”ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายต่อทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นได้ “ผู้เช่า”ไม่มีสิทธิกำหนดที่จอดประจำหรือจองที่จอด

 • “ผู้ให้เช่า”ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายต่อทรัพย์สินของ”ผู้เช่า”ที่อาจเกิดขึ้นได้

 • ห้ามทิ้งขยะในที่ที่ไม่จัดไว้ให้ ห้ามกวาดขยะออกมาไว้ที่ทางเดิน ห้ามวางสิ่งของ เช่น รองเท้า ไว้หน้าห้อง ห้ามทิ้งขยะตามทางเดิน ในลิฟท์ ที่จอดรถและพื่นที่ส่วนกลางอื่นๆ หากทำสปรก ทำน้ำหก”ผู้เช่าต้องจัดการเช็ดเก็บกวาดให้เรียบร้อย”หากฝ่าฝืนปรับครั้งละ 1,000 บาท

 • ห้ามทำธุรกิจผิดกฎหมาย

 • ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาก่อความวุ่นวายในอาคาร

 • ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มสุรา จัดปาร์ตี้ในอาคารหากฝ่าฝืนปรับครั้งละ 1,000 บาท หากมีกลิ่นบุหรี่ในห้อง ไม่คืนเงินประกัน

 • ห้ามมีสิ่งเสพย์ติด อาวุธ หรือ สิ่งผิดกฎหมายในครอบครองในอาคาร หากฝ่าฝืนแจ้งตำรวจทันที

 • ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท หากฝ่าฝืนแจ้งตำรวจทันที

 • ห้ามส่งเสียงดัง ส่งกลิ่นรบกวน หากฝ่าฝืนปรับครั้งละ 1,000 บาท

 • ห้ามจุดไฟ ใช้เตาแก๊ส เตาถ่าน หากฝ่าฝืนปรับครั้งละ 1,000 บาท

 • ห้ามลักขโมย และ/หรือทำลายทรัพย์สินของอาคาร หากฝ่าฝืน ปรับตามที่”ผู้เช่าเห็นสมควร”และดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด

bottom of page